Szkolenia i materiały dla nauczycieli
Dzieci, które teraz chodzą do szkoły, różnią się od tych sprzed kilkunastu lat. Internet, gry komputerowe, telewizja, odtwarzacz mp3 i telefon w szkolnym plecaku - wszystko to zmieniło proces zapamiętywania i uczenia się. Nie zawsze na lepsze. Nauczyciel, pedagog, szkoła stoją przed narastającymi wyzwaniami jak agresja fizyczna i psychiczna, narkotyki, adhd, brak wsparcia ze strony rodziny itp. Szkoła albo dostosuje się do trudniejszych warunków, albo zostanie muzeum procesu nauczania. Jednym z możliwych sposobów wykorzystania nowych idei w szkole jest Nauka mimo woli. Poniżej znajdują się propozycje szkoleń zarówno z wykorzystania metody Nauka mimo woli w szkole jak i elementy warsztatu nauczyciela niezbędne do właściwej reakcji na przemoc czy uzależnienia.
Warsztaty
Są jeszcze wolne miejsca na warsztaty w Mielcu, koszty szkolenia pokrywa EFS
 
 
UWAGA. Wszystkie spotkania i warsztaty prowadzone są na terenie szkoły - beneficjenta. Nie prowadzimy żadnej działalności w Zabrzu.
 

Aktualna lista warsztatów i szkoleń dla nauczycieli:

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny na numery 32-376-0-200, 
609-535-071 
lub wypełnienie formularza. Do szkoleń można pobrać karty szkoleń, które precyzują ich zakres.

 

Nauczyciele, którzy zakończą szkolenia z zakresu Nauki mimo woli, uzyskują certyfikat i tytuł Nauczyciela sukcesu (panel A i B). Szkoły, w których nauczyciele zostali przeszkoleni i stosują metodę Nauka mimo woli, uzyskują certyfikat  Szkoły sukcesu (panel A i B). Uczestnicy pozostałych warsztatów otrzymują zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Treningi zależnie od zakresu są jedno lub dwudniowe. Zajęcia trwają 4-8 godzin. Skupiamy się na warsztatach, z dawką teorii niezbędnej do opanowania odmiennych założeń pracy z dzieckiem.

Zapewniamy możliwość wdrożenia w szkole kompleksowo metody Nauka mimo woli - tzn. że szkoła otrzymuje po podpisaniu umowy wszystkie potrzebne materiały, a szkolenie jest pierwszym elementem wdrożenia Nauki mimo woli w szkole. 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

32-376-0-200, 609-535-071

Koszty szkoleń są zależne od wybranego warsztatu. Obecnie proszę pytać o promocję na warsztaty dla szkół.

Do cen warsztatów doliczamy koszt dojazdu.

Uczyć inaczej

Dziecko marzy o tym, aby nauka sama wchodziła do głowy. Zaangażowany nauczyciel ciężko pracuje, aby wiedza, którą musi przekazać dziecku, trafiała do niego w zrozumiały sposób i skutecznie. Czy można to znacząco ułatwić, modyfikując niektóre metody pracy w szkole? TAK.

Opracowaliśmy unikalną metodę pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym - Naukę Mimo Woli® - która bardzo ułatwia opanowanie wiedzy przez uczniów i jest przez nich lubiana, bo zdobywanie wiadomości w ten sposób sprawia im przyjemność.

Zalety metody
Stosowanie Nauki Mimo Woli®:
 • zwiększa u dzieci chęć do pracy, 
 • budzi ich zaangażowanie, 
 • poprawia koncentrację uwagi, 
 • przyspiesza opanowanie materiału, 
 • poszerza kompetencje językowe,
 • szczególnie trudne tematy przerzuca do sfery mimowolnego zapamiętywania, 
 • szybko poprawia umiejętności dzieci np. w zakresie mnożenia, dzielenia i poprawnej ortografii, 
 • łączy wiedzę teoretyczną z praktyczną, 
 • jest proste do stosowania na co dzień, zarówno przez nauczycieli jak i rodziców.
Otwarta metoda

Metoda pracy jest otwarta, tzn. że nauczyciel jest w stanie samodzielnie wykonywać kolejne jej elementy. Zawartość merytoryczna zestawów jest zgodna z nowymi wytycznymi MEN. Materiały z serii Nauka Mimo Woli® i Sekund 5® są wykorzystywane w wielu szkołach i poradniach - również tam, gdzie dzieciom jest szczególnie trudno zająć się nauką - w szkołach przyszpitalnych, a także w placówkach w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii czy we Włoszech. 

 

Służymy szeroką pomocą w celu wykorzystania Nauki mimo woli:

 • wdrażając kompleksowo metodę w szkole po podpisaniu umowy (tzn. szkoląc nauczycieli i pedagogów, udostępniając wszystkie potrzebne materiały szkole, zapewniając wsparcie radzie pedagogicznej i rodzicom)
 • organizując wstępne warsztaty metodyczne dla nauczycieli, aby komfortowo mogli rozpocząć pracę z wybranymi elementami  metody, 
 • przygotowując spotkania z rodzicami, aby umieli kontynuować pracę z dzieckiem i wesprzeć jego rozwój również w domu za pomocą Nauki Mimo Woli®, 
 • dostarczając gotowe materiały (zestawy dydaktyczne oraz scenariusze zajęć) do nauki w nauczaniu początkowym, 
 • występując w roli partnera placówki lub gminy (urzędu miasta) w realizacji projektu unijnego, w ramach którego dzieci mają szansę na łatwiejszą i skuteczniejszą naukę.
Inspiracje

Nauka Mimo Woli® czerpie z najlepszych osiągnięć współczesnej pedagogiki. Zainspirowali nas między innymi Shinichi Suzuki oraz Glenn Doman. Punktem wyjścia jest zbudzenie w dziecku chęci do pracy, którą w trakcie szkolnej edukacji często gubi. Nauka Mimo Woli® daje szansę szybkiego poprawiania kompetencji dzieci, również tych, które pozbawione są wsparcia w domu. Uruchamia wiele zmysłów na raz, odwołuje się do mechanizmów płytkiego przetwarzania, pamięci muzyczne, potrzeby zabawy u dzieci.

Absolutne minimum pracy z dzieckiem w domu - o ile nie ma zadania domowego - wynosi... 30 sekund dziennie. Tyle znajdzie każdy rodzic!

Certyfikaty

Wydajemy przeszkolonym zaświadczenia i certyfikaty. Osobno jest wydawany certyfikat dla szkół, osobno certyfikat dla nauczycieli. Certyfikat imienny jest przypisany do pedagoga, a nie tylko placówki. Przy ewentualnej zmianie pracy dowód jego kompetencji w zakresie Nauki mimo woli jest jego własnością.

Specjalny cennik

Po podpisaniu umowy i opłaceniu składki szkoła w ramach licenjonowanego wdrożenia metody Nauka mimo woli ma bezpłatny dostęp do wszystkich nośników, książek i pomocy dydaktycznych. Celem tego rozwiązania jest zapewnienie  komfortu pracy w placówce wszystkim pedagogom i nauczycielom.

Konsultacje

Służymy szeroką pomocą w celu wykorzystania tej rewolucyjnie łatwej metody w Państwa placówce:

 • organizując warsztaty metodyczne dla nauczycieli i pedagogów, 
 • przygotowując szkolenia dla rodziców z ww. metody,
 • dostarczając gotowe materiały (zestawy dydaktyczne oraz scenariusze zajęć) do nauki w nauczaniu zintegrowanym.
Metodycy i nauczyciele o metodzie

Opinie nauczycieli wykorzystujących
w pracy metodę
Nauka mimo woli ®

 

Zaprezentowane przez wydawnictwo dobrestopnie.pl zestawy pomocy dydaktycznych są odpowiedzią na poszukiwania nowych, niekonwencjonalnych metod nauki dzieci w wieku wczesnoszkolnym i nie tylko. Ciekawe, dobrze przygotowane pod względem merytorycznym i graficznym pomoce mogą z powodzeniem być stosowane w czasie zajęć wyrównawczych oraz w pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Wykorzystanie zaprezentowanych pomocy sprawia, że zajęcia stają się bardziej atrakcyjne dla dzieci, mniej nużące i w rezultacie bardziej skuteczne. Dzieci ucząc się "mimo woli" nie tracą zapału do podejmowania kolejnych zadań a ich motywacja do dalszej pracy stale rośnie.
Pomoce tę są ciekawą propozycją nie tylko dla nauczycieli, ale również dla rodziców, którzy szukają nowatorskich pomysłów jak pomóc własnemu dziecku. Z przyjemnością wykorzystuję zestawy w pracy z dziećmi w czasie zajęć wyrównawczych w klasach młodszych oraz w ramach zajęć korekcyjno - kompensacyjnych w klasie czwartej i piątej. Wysoko oceniam walory dydaktyczne pomocy i polecam swoim koleżankom oraz rodzicom do wykorzystania w pracy z dziećmi.
DORADCA METODYCZNY KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO
WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY
mgr Elżbieta Kubica
♦ ♦ ♦
 
Na zajęciach wyrównawczych w trzeciej klasie zastosowałam metodę Nauka mimo woli i materiały do języka polskiego - ortografia. Uczniowie słuchali płyty i grali w grę ortograficzną. Dzieci chętnie uczestniczyły w tych zajęciach, nagranie bardzo im się podobało i wkrótce nawet zaczęły podśpiewywać. Były również bardzo zaangażowane w grę. A ja po raz pierwszy miałam wrażenie, że uczniowie czują się naprawdę dobrze na zajęciach wyrównawczych. Trudno na razie mówić o konkretnych efektach, ponieważ była to tylko jedna lekcja, z całą pewnością jednak mogę powiedzieć, że zupełnie inny był stosunek dzieci do przeprowadzanych zajęć oraz ich zaangażowanie. Potem dzieci dopytywały się kiedy znowu będzie taka lekcja.

mgr Gabriela Kulmaczewska
Szkoła podstawowa Nr 4 w Bytomiu

♦ ♦ ♦


Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna SALAMANDRA w Toruniu, organizowała szkolenie dla nauczycieli prezentujące metodę edukacyjną Nauka mimo woli. Szkolenie realizowane było przez twórców metody, dobrestopnie.pl. Propozycja jest dobrą alternatywą dla innych metod pracy z dziećmi. Zarówno zajęcia jak i proponowane pomoce są godne polecenia. Z przyjemnością wystawiamy jak najlepszą rekomendację. 
Elżbieta Bernaciak
dyrektor NPP-P Salamandra
 ♦ ♦ ♦

Uczestnicząc w szkoleniu warsztatowym Nauka mimo woli (...) przekonaliśmy się, że ta metoda oparta na mimowolnym przyswajaniu dźwięków, obrazów, tekstów może spowodować, że nauka będzie przyjemnością dla dzieci, szczególnie dla tych, które na swej edukacyjnej drodze potykają się wiecznie o "jakieś wyboje". Zdobyte (...) umiejętności, zastosowanie w codziennej pracy serii Nauka mimo woli umożliwiły dostrzec nam, nauczycielom, rodzicom, iż dzieci z sukcesem opanowują materiał szkolny, podejmują próby rozwiązywania zadań (...), radość im sprawiają gry dydaktyczno-karciane i planszowe (...). Elementy metody, głównie trening pamięci wykorzystujemy również w pracy pedagogiczno-terapeutycznej z dziećmi starszymi, a mianowicie uczniami klasy piątej czy szóstej. Natomiast poradnik "Rodzic doskonały" Kamili Dercz, zawarte w nim wskazówki, rady (...) stał się pomocny w budowaniu lepszych relacji z dziećmi, uczniami, rodzicami. 

Nasze doświadczenie (...) pozwala nam zachęcić innych nauczycieli, rodziców do sięgania po metodę w twórczej pracy z każdym dzieckiem. (...) Słuszne są słowa autorki (Kamili Dercz), iż "każde dziecko jest mądre i może osiągnąć sukces, jeśli tylko dostanie szansę".

Nauczyciele, pedagodzy, rodzice
- uczestnicy szkolenia 12.03.2010 r.
w Powiatowym Ośrodku Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doradztwa Metodycznego w Oławie

♦ ♦ ♦ 

"...Na zajęciach osoby prowadzące zaprezentowały wiele przykładów prostych ćwiczeń, które można wykorzystać przy wprowadzaniu nowych treści do zajęć, a także przy utrwalaniu dotychczas poznanych..."
"...Zajęcia dały wiele wskazówek do pracy rodziców z dzieckiem w domu."

"...Zajęcia pozwalają inaczej spojrzeć na ocenę pisemnej pracy ucznia, nie zawsze należy dostrzegać tylko same błędy".
"...Zajęcia tą metodą są mniej nudne, praca tą metodą zwiększa motywację do pracy." 
opinie uczestników szkolenia w listopadzie 2010
przekazała Kamila Stemplewska
Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

♦ ♦ ♦ 

W mojej klasie sporo dzieci ma trudności z tabliczką mnożenia. Po szkoleniu dotyczącym metody Nauka mimo woli postanowiłam podczas zajęć z edukacji artystycznej puścić dzieciom płytę z zestawu matematycznego. Dzieci zajęte były rysowaniem, w tle słychać było tabliczkę mnożenia. Potem także zastosowałam ją na zajęciach wyrównawczych i kilka razy przed rozpoczęciem lekcji. Oczywiście oprócz tego zajęcia z edukacji matematycznej odbywały się normalnym trybem. Efekty sprawdzianu były naprawdę bardzo dobre - dzieci, które miały duże kłopoty w wyraźnym stopniu poprawiły swoje wyniki.

 

Nauczyciel nauczania początkowego, Zabrze
Do pobrania
Uwaga - pobieranie plików możliwe tylko dla osób zalogowanych.
Lista szkół
Oto lista placówek, które zakupiły zestawy z serii Nauka mimo woli i zadeklarowały chęć wykorzystania naszej metody w pracy z dziećmi. Część z nich przeszła już szkolenia i jest certyfikowana.
 • Centrum Oświatowe w Koszycach
 • Centrum Edukacji Innowacyjnej w Białej Podlaskiej
 • Centrum Terapii i Edukacji w Stargardzie Szczecińskim
 • Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą"
 • Gabinet Terapii Pedagogicznej w Piasecznie
 • Gliwickie Towarzystwo Szkolne
 • Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 w Knurowie
 • Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie
 • Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Knurowie
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Salamandra" w Toruniu
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legionowie
 • Niepubliczne Przedszkole nr 1 w Kobyłce
 • Niepubliczne Przedszkole Językowe BUS w Szczecinie
 • Ośrodek Wychowawczo-Rewalidacyjny w Częstochowie
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Mały Dworek" w Łaszczynie
 • Polski Związek Niewidomych delegatura w Częstochowie
 • Pomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Gdańsku
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Katowicach
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdnicy
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Warszawie
 • Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie
 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach
 • Przedszkole Samorządowe w Łączanach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe
 • Publiczna Szkoła Stowarzyszeniowa - Górażdże
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Harasiukach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucisku
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucie Krzeszowskiej
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Opolu
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 w Opolu
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Świebodzinie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37 w Wałbrzychu
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Busko-Zdrój
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej
 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 w Legionowie
 • Szkoła Filialna w Zakrzówku
 • Szkoła Podstawowa w Białaszewie
 • Szkoła Podstawowa w Bielance
 • Szkoła Podstawowa nr 38 w Bielsku-Białej
 • Szkoła Podstawowa w Bilczy
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzegu Dolnym
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Bytomiu
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Bytomiu
 • Szkoła Podstawowa nr 46 w Bytomiu
 • Szkoła Podstawowa nr 23 w Bytomiu
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Bytomiu
 • Szkoła Podstawowa nr 33 w Bytomiu
 • Szkoła Podstawowa nr 15 w Chorzowie
 • Szkoła Podstawowa nr 25 w Chorzowie
 • Szkoła Podstawowa nr 24 w Chorzowie
 • Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnej Górze
 • Szkoła Podstawowa nr 12 w Częstochowie
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Częstochowie
 • Szkoła Podstawowa nr 20 w Częstochowie
 • Szkoła Podstawowa nr 21 w Częstochowie
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5 w Dąbrowie Górniczej
 • Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Dębicy
 • Szkoła Podstawowa w Dobiegniewie
 • Szkoła Podstawowa nr 84 w Gdańsku
 • Szkoła Podstawowa nr 45 w Gdańsku
 • Szkoła Podstawowa nr 37 w Gdyni
 • Szkoła Podstawowa nr 17 w Gdyni
 • Szkoła Podstawowa w Jankowie Zaleśnym
 • Szkoła Podstawowa w Jaworznej
 • Szkoła Podstawowa nr 16 w Jaworznie
 • Szkoła Podstawowa nr 9 w Katowicach
 • Szkoła Podstawowa nr 10 w Katowicach
 • Szkoła Podstawowa nr 42 w Katowicach
 • Szkoła Podstawowa nr 162 w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Kwidzynie
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Kwidzynie
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Legnicy
 • Szkoła Podstawowa nr 16 w Legnicy
 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Legnicy
 • Szkoła Podstawowa w Mostku
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Mysłowicach
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach
 • Szkoła Podstawowa nr 18 w Nowym Sączu
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Osieku
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Raciborzu
 • Szkoła Podstawowa nr 13 w Raciborzu
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Ropie
 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Rudzie Śląskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 15 w Rybniku
 • Szkoła Podstawowa nr 21 w Rybniku
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Sędziszowie
 • Szkoła Podstawowa w Sitowcu 
 • Szkoła Podstawowa w Sorecku
 • Szkoła Podstawowa w Stroniu
 • Szkoła Podstawowa nr 19 w Świętochłowicach
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Świętochłowicach
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Tarnowie
 • Szkoła Podstawowa nr 14 w Tarnowie
 • Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnowie
 • Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym
 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Tychach
 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Tychach
 • Szkoła Podstawowa w Trójczycach
 • Szkoła Podstawowa w Węgrzcach
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa w Witoldowie
 • Szkoła Podstawowa w Woli Batorskiej
 • Szkoła Podstawowa w Zagórzu
 • Szkoła Podstawowa w Zelczynie
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Zielonce
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Częstochowie
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Gdańsku
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Lublinie
 • Wspieranie Edukacji "Myślacz" w Wieliczce
 • Wrocławskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niewidomych
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legionowie
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tłoczani
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wodzisławiu Śląskim
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Wodzisławiu Śląskim
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Żorach
 • Zespół Szkół nr 4 w Ostrołęce
 • Zespół Szkół Niepublicznych w Tarnowie
 • Zespół Szkół nr 1 w Radomiu
 • Zespół Szkół Katolickich w Zabrzu
 • Zespół Szkół nr 9 Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum nr 12 w Gdyni
 • Zespół Szkół Nr 9 w Jastrzębiu - Zdroju
 • Zespół Szkół w Podkowie Leśnej
 • Zespół Szkół w Tuchowie
 • Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku leczniczo - rehabilitacyjnym dla dzieci w Kamieńcu - Zbrosławicach
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Chorzowie
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Chorzowie
 • Zespół Szkół Specjalnych w Istebnej
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Katowicach
 • Zespół Szkół Sportowych nr 11 w Gorzowie Wielkopolskim
 • Zespół Szkół we Wrzosowej
 • Zespół Świetlic Profilaktyczno - Wychowawczych w Wodzisławiu Śląskim
 • Zespół Szkół Publicznych w Borzechowie
 • Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalny w Bielsku - Białej
 • Zespół Szkół Prywatnych w Warszawie
 • Zespół Szkół w Michałówce
 • Zespół Szkół nr 1 w Jastrzębiu - Zdroju
 • Zespół Szkół nr 9 w Toruniu
 • Zespół Szkół w Żelechowie
 • Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Katowicach
 • Zespół Szkół w Łączanach
 • Zespół Szkół Integracyjnych w Wałbrzychu
 • Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnycmi w Łowiczu
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kopanicy
 • Zespół Szkół w Zalasiu