Nauka mimo woli-Twój projekt unijny

Setki podobnych rozmów z nauczycielami, wychowawcami, szkołami i gminami. Szkoły mają niewiele środków, a gminy dziurawy garnuszek. Dlatego warto, aby wystartowało jak najwięcej programów objętych dotacją Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiamy założenia.

 

tl_files/dobrestopnie/arrow-orange.png Co możecie zyskać?

 • skuteczność działań w oparciu o najnowszą metodę pracy
 • bardzo nowoczesne środki wspomagające naukę (do dyspozycji biblioteki i nauczycieli)
 • warsztaty dające narzędzie do wykorzystania metody Nauka mimo woli® i komunikacji z rodzicami
 • szkolenie dla rodziców, aby wspomagali Waszą pracę, zamiast odrabiać zadania domowe za dzieci 
 • techniki stymulujące pamięć wzrokową i słuchową dzieci
 • zadowolenie dzieci wspartych metodą budującą ich własną motywację
Jeśli przygotowujesz projekt unijny, pamiętaj:
 • praca papierkowa jest ta sama - niezależnie od tego, czy wniosek jest przygotowany na 2 zestawy czy dla całego nauczania początkowego na 9 oddziałów - PISZ PROGRAMY DLA CAŁEJ SZKOŁY, A NIE TYLKO ZESPOŁU WYRÓWNAWCZEGO
 • takie same pozostaną wymogi formalne, zakres kontroli
 • nieporównywalnie lepsze są efekty w podejściu optymalnym
 • komfort pracy nauczyciela jest też dużo większy w kompleksowym wariancie wdrożenia
Dlatego zachęcamy - piszcie programy kompleksowe, które docierają do źródła problemu. 
Wariant A.

Wariant A. Nauka mimo woli® w nauczaniu wczesnoszkolnym całej klasy

Szybkie i skuteczne przyswojenie podstawowych umiejętności - w wariancie optymalnym należy uwzględnić:

 • przynajmniej jedno szkolenia dla grupy nauczycieli uczestniczących w projekcie (maksimum 16 nauczycieli)
 • jedno spotkanie warsztatowe dla rodziców dzieci biorących udział w projekcie (maksimum 16 osób w jednej grupie szkoleniowej)
 • zakup płyt w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów biorących udział w projekcie plus jedna dla nauczyciela
 • zakup książek ćwiczeń do realizacji Nauki mimo woli® plus komplet dla nauczyciela
 • zakup gier w ilości minimum 1 sztuki na 4 dzieci biorących udział w projekcie plus jedna dla nauczyciela
 • zakup kart z techniki Sekund 5 w ilości 1 kompletu dla każdego nauczyciela biorącego udział w projekcie i 1 kompletu dla każdego ucznia
 • zakup lub przygotowanie indywidualnych kart dedykowanych na potrzeby konkretnej grupy dzieci biorących udział w projekcie
 • zakup lub opracowanie utworów do pracy stymulującej pamięć słuchową
 • zakup plansz stymulujących pamięć wzrokową
 • zakup kompletu kart wzorów odśrodkowego notowania

Przykład

dla grupy 20-osobowej z dowolnego zakresu metody Nauka mimo woli® (tabliczka mnożenia i dzielenia, ortografia, gramatyka, przyroda)

 • szkolenie dla nauczycieli (jedna edycja lub minimum - połączenie grupy rodziców i nauczycieli w przypadku programu realizowanego w małej szkole)
 • szkolenie dla rodziców (jedna edycja)
 • 21 płyt do dyspozycji biblioteki (20 sztuk - dla każdego uczestnika i jedna dla nauczyciela)
 • 21 książeczek ćwiczeń (20 sztuk - dla każdego uczestnika i jedna dla nauczyciela)
 • 6 gier dydaktycznych (5 dla dzieci, jedna dla nauczyciela)
 • jeden zestaw kart Sekund 5 z wybranego zakresu  na każdego uczestnika i jeden komplet dla nauczyciela
 • pakiet kart dedykowanych Sekund 5 - na potrzeby konkretnej grupy i wybranego zakresu 
 • 1 komplet plansz stymulujących pamięć wzrokową
 • 1 komplet wzorów odśrodkowego notowania
Wariant B.

Wariant B. Nauka mimo woli® na zajęciach reedukacyjno - korekcyjnych

dla grupy 10-osobowej z dowolnego zakresu metody Nauka mimo woli® (mnożenie i dzielenie, ortografia, gramatyka, przyroda) bez szkolenia

 • 11 płyt do dyspozycji biblioteki (1 sztuka dla każdego uczestnika i jedna dla nauczyciela, szkoła wypożycza płyty do słuchania w domu, po zakończeniu programu uczeń zwraca wypożyczone materiały)
 • 11 książeczek 
 • 4-5 gier dydaktycznych
 • jeden zestaw kart Sekund 5 z wybranego zakresu dla nauczyciela
 • po 1 komplecie kart Sekund 5 na 1 dziecko do wypożyczenia rodzicom (czyli razem 11 kompletów)
 • 1 komplet plansz stymulujących pamięć wzrokową
 • 1 komplet wzorów odśrodkowego notowania

Formularz Nauka mimo woli - Twój projekt unijny

do pobrania niektórych materiałów do wniosków o dotację UE