Notice: The insert tag "env::page_name" is deprecated. Please use "page::title" instead. in …/system/libraries/Controller.php on line 2134
#0 [internal function]: __error(1024, 'The insert tag ...', '/home/ds2018/do...', 2134, Array)
#1 …/system/libraries/Controller.php(2134): trigger_error('The insert tag ...', 1024)
#2 …/system/modules/frontend/FrontendTemplate.php(193): Controller->replaceInsertTags('output()
#4 …/index.php(266): PageRegular->generate(Object(DB_Mysqli_Result))
#5 …/index.php(401): Index->run()
#6 {main}
polityka prywatności - Zajęcia dla dzieci, hip-hop ortografia, mnożenie, łatwa nauka

Polityka prywatności i cookies

Zbierane przez dobrestopnie.pl dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu przedsiębiorstwa - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze z właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników zajmująca się administracją bazy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia stosowany przez nas protokół bezpieczeństwa SSL. Jako administrator danych osobowych użytkowników możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom, w tym zagranicznym, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez dobrestopnie.pl, wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja ułatwi użytkownikowi założenie konta i dostęp do konkursów i innych usług świadczonych elektronicznie. Formularz zawiera między innymi dane osobowe. Konieczne jest wypełnienie tylko niektórych jego części. Ponadto, w celu świadczenia na rzecz użytkowników naszych serwisów internetowych niektórych usług drogą elektroniczną, możemy zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników w sposób inny niż rejestracja.

 

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Dobrestopnie.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszych serwisów i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników. Zarejestrowani użytkownicy co jakiś czas otrzymują od nas informacje na temat nowych produktów, spotkań w grupach tematycznych, warsztatów czy promocji.

 

Polityka cookies i innych podobnych technologii

 

W związku z udostępnianiem zawartości stron (w tym w sklepie internetowym sklep.dobrestopnie.pl) stosujemy tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Dotyczy to także innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 

a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

 

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

 

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu np do modułu sklepu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

 

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

3. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 

a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

 

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

 

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

 

d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

 

e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści na stronach internetowych z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika oglądającego nasze strony, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

 

Informacje dostępowe

 

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z naszej strony przez cookies oraz adresy IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszych serwisów internetowych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

Ochrona prywatności stała się jednym z kluczowych zagadnień w rozwoju Internetu i związanego z nim handlu elektronicznego. Jako wydawca uczestniczymy aktywnie w inicjatywach i programach mających na celu stworzenie standardu ochrony prywatności w Internecie. Jeśli reguły takie zostaną wypracowane, poddamy weryfikacji naszą politykę ochrony prywatności oraz zabiegać będziemy o uzyskanie stosownego certyfikatu.

 

Zmiana ustawień coockies

Jeżeli uważasz, że wykorzystanie plików cookie narusza Twoją prywatność w każdej chwili możesz je wyłączyć zarówno dla pojedynczej witryny, jak również dla wszystkich stron. Oto jak zmienić ustawienia polityki coockies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

Mozilla Firefox
Na pasku menu wybierz „Narzędzia”, a następnie „Opcje”. W zakładce „Prywatność” możesz wybrać, czy chcesz zupełnie zrezygnować z wykorzystania cookies, czy też usunąć je dla pojedynczej witryny.


Microsoft Internet Explorer
Kliknij przycisk „Narzędzia”, a następnie kliknij polecenie „Opcje internetowe”. Następnie przejdź do karty „Prywatność”, w której za pomocą suwaka możesz ustawiać ogólne zalecenia dla plików cookies. Ustawienia dla pojedynczych witryn zmienisz w menu ”Witryny”.

 

Google Chrome
Wywołaj menu klikając przycisk z trzema poziomymi kreskami w prawym górnym rogu przeglądarki. Najedź kursorem na pole narzędzia, a w nowym oknie menu kliknij pole „Wyczyść dane przeglądarki”. Możesz w ten sposób usunąć wszystkie pliki cookie zainstalowane w określonym przedziale czasowym, lub też kliknąć link „Więcej informacji” gdzie krok po kroku uzyskasz informacje na temat usuwania pojedynczych plików cookies.

 

Opera
Kliknij przycisk „Opera” znajdujący się w lewym górnym oknie przeglądarki i wybierz zakładkę „Ustawienia”, a następnie „Wyczyść historię przeglądania”. W tym oknie możesz usunąć zainstalowane już pliki cookies lub wybrać pole „Zarządzaj ciasteczkami” pozwalające na usunięcie pojedynczych cookies.


Apple Safari
W menu “Safari” wybierz “Preferencje” i w nich zakładkę “Prywatność”, w której zmienić można szczegółowe ustawienia plików cookies.

 

Pytania i kontakt

 

W przypadku pytań użytkowników dotyczących Polityki prywatności, jak również w celu realizacji uprawnień prosimy o kontakt na adres biuro@dobrestopnie.pl