Centrum Nauka mimo woli w Rybniku, Marklowicach

        

Zapraszamy do Rybnika i Marklowic na zajęcia prowadzone przez znanego trenera Monikę Hejczyk. To świetna zabawa i nauka w jednym, w formie warsztatowej - która przynosi najlepsze efekty dla dziecka. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dyplom lub certyfikat.

Zmiany, które wymusza nowa podstawa  programowa i coraz trudniejsze wymagania stawiane młodym ludziom powodują, że muszą uczyć się lepiej i szybciej.

 

Zapisz dziecko na Kurs efektywnego zapamiętywania

Proponujemy zajęcia z szybkiego zapamiętywania i kształtowania dobrych nawyków nauki. To gwarancja lepszych wyników w szkole i poza nią. Twoje dziecko nauczy się korzystać z wielu technik:

 • haków, 
 • łańcuszków, 
 • słów kluczy. 

Czas kursu: do końca roku szkolnego. Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej w grupach. Opanowanie powyższych technik umożliwi:

 • szybkie przyswojenie oraz odtworzenie trudnego materiału,
 • trwałe zapamiętywanie słówek z języka obcego,
 • zapamiętanie: wyrazów w szeregu oraz w konkretnej kolejności, alfabetu, dni tygodnia, układu słonecznego,
 • skracany jest czas opanowania określonej partii zagadnień,

 

Dzięki temu Twoja córka lub syn rozwiną:

 • logiczne rozumowanie,
 • wiarę w siebie,
 • wysoką samoocenę,
 • kreatywność,
 • spostrzegawczość
 • ćwiczenie technik zapamiętywania, np. wyrazów w określonej kolejności, jak i na wyrywki, nazw, terminologii, definicji, pojęć, ortogramów,
 • tworzenie i wykorzystywanie map myśli,
 • zapamiętywanie imion i nazwisk.
 • zapamiętywanie długich liczb, np. NIP, numer rachunku,
 • ćwiczenie myślenia twórczego, logicznego,
 • ćwiczenie koncentracji,
 • kształtowanie dobrych nawyków uczenia się.

Jak to osiągnąć? Dzięki uruchomieniu dwóch półkul mózgowych. Powoduje to szybsze i poprawne zapamiętanie oraz odtworzenie wiadomości. 

 

Kurs szybkiego czytania

Jego celem jest:

 • poszerzanie pola widzenia,
 • skracanie czasu fiksacji oka,
 • ćwiczenie koncentracji,
 • ćwiczenie nad skracaniem czasu czytania.
 • czytanie globalne.

Zajęcia z kreatywnego myślenie gdzie dzieci budują, tworzą swoje prace mające na celu rozbudzenie ciekawości świata, zadawanie sobie pytań oraz szukanie odpowiedzi na zadane wcześniej pytania.


Gimnastyka Mózgu

Jest formą pracy nad zdolnościami rozwojowymi mózgu. Już na początku szkoły zaczynają się kłopoty z zapamiętywaniem materiału, pisaniem, czytaniem. Coraz więcej dzieci wymaga systematycznej pracy. Lekceważenie objawów nieprawidłowego rozwoju dziecka powoduje lawinę kłopotów później, kiedy odbudowanie wiary dziecka w siebie będzie bardzo trudne.

Zajęcia Gimnastyka Mózgu pomagają w dziecku opanować jego dysfunkcje i silnie wzmacniają możliwości jego rozwoju. Dlatego zapisz je już teraz.


Eksperymenty z życia wzięte

Jakie prawa rządzą światem przyrody? Jesteśmy jej częścią - biologii, fizyki, chemii. Podczas zająć dzieci w łatwy sposób poznają i wykorzystają specjalistyczną wiedzę świata fizyki i chemii. Wykonywane doświadczenia pomagą im nie tylko rozumieć świat ale ukształtują kreatywność, umiejętność spostrzegania oraz wnioskowania. 

Wycieczki na Uczelnie Wyższe na poznawanie świata wielkich eksperymentów

  

W wakacje i ferie zapraszamy na półkolonie

Zajęcia dla dzieci przedszkolnych:

 • z języka angielskiego
 • Eksperymenty z życia wzięte
 • zajęcia z efektywnego zapamiętywania (trwałe zapamiętywanie słówek z języka obcego, wyrazów w szeregu oraz w konkretnej kolejności, alfabetu, dni tygodnia, układu słonecznego itp.).
 • Warsztaty tkackie i haftu, 
 • wykonywania papieru ozdobnego, czerpanego
 • gry i zabawy nie tyko logiczne, 
 • pielęgnacja roślin i ogródka, 
 • zabawy relaksacyjne.

Zapewniamy opiekę od 8:00-16:00 każdego dnia ( od poniedziałku do piątku), wszelką bazę dydaktyczną oraz pomoce dydaktyczne, świetną zabawę. Posiłek we własnym zakresie.

 

Grupy wiekowe

 • Przedszkolaki
 • Wiek 6 lat -  9 lat
 • Wiek 10 lat- 12 lat

 

Koszt półkolonii

 • Jeden tydzień ( poniedziałek-piątek) 410,0 zł
 • Dwa tygodnie 780,0 zł
 • Trzy tygodnie 1050,0zł
 • Cztery tygodnie 1280,0 zł


Czas twania połkolonii:  07.07.2014r do 31.08.2014r.

Miejsce :  Marklowice

E-mail: marklowice@naukamimowoli.pl

Zadzwoń: 728-956-649

Jeśli nie możesz porozmawiać teraz przez telefon, skontaktuj się z nami za pomocą formularza poniżej.

Chcę zgłosić dziecko na zajęcia w ośrodku w Rybniku lub Marklowicach

Proszę o kontakt telefoniczny i więcej informacji dotyczących wybranych zajęć: